Download Ko's CV
       
     
MoMA PS1 : Ryan Trecartin
       
     
MoMA PS1 : Ryan Trecartin
       
     
MoMA PS1 : Feng Mengbo
       
     
MoMA PS1 : Feng Mengbo
       
     
MoMA PS1 : Nancy Grossman
       
     
MoMA PS1 : Henry Taylor
       
     
MoMA PS1 : Henry Taylor
       
     
MoMA PS1 : George Kuchar
       
     
MoMA PS1 : Francis Alÿs
       
     
MoMA PS1 : Francis Alÿs
       
     
MoMA PS1 : Esther Kläs
       
     
MoMA PS1 : Esther Kläs
       
     
MoMA PS1 : Huma Bhabha
       
     
MoMA PS1 : Huma Bhabha
       
     
MoMA PS1 : Huma Bhabha
       
     
MoMA PS1 : Lara Favaretto
       
     
MoMA PS1 : Lara Favaretto
       
     
MoMA PS1 : Lara Favaretto
       
     
MoMA PS1 : Cyprien Gaillard
       
     
MoMA PS1 : Cyprien Gaillard
       
     
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
       
     
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
       
     
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
       
     
MoMA PS1 : September 11
       
     
MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt
       
     
MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt
       
     
MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt
       
     
  Download Ko's CV
       
     
MoMA PS1 : Ryan Trecartin
       
     
MoMA PS1 : Ryan Trecartin

Any Ever

MoMA PS1 : Ryan Trecartin
       
     
MoMA PS1 : Ryan Trecartin

Any Ever

MoMA PS1 : Feng Mengbo
       
     
MoMA PS1 : Feng Mengbo

 Long March: Restart (2008)

MoMA PS1 : Feng Mengbo
       
     
MoMA PS1 : Feng Mengbo

 Long March: Restart (2008)

MoMA PS1 : Nancy Grossman
       
     
MoMA PS1 : Nancy Grossman

Heads

MoMA PS1 : Henry Taylor
       
     
MoMA PS1 : Henry Taylor
MoMA PS1 : Henry Taylor
       
     
MoMA PS1 : Henry Taylor
MoMA PS1 : George Kuchar
       
     
MoMA PS1 : George Kuchar

Pagan Rhapsodies

MoMA PS1 : Francis Alÿs
       
     
MoMA PS1 : Francis Alÿs

A Story of Deception

MoMA PS1 : Francis Alÿs
       
     
MoMA PS1 : Francis Alÿs

A Story of Deception

MoMA PS1 : Esther Kläs
       
     
MoMA PS1 : Esther Kläs

Better Energy

MoMA PS1 : Esther Kläs
       
     
MoMA PS1 : Esther Kläs

Better Energy

MoMA PS1 : Huma Bhabha
       
     
MoMA PS1 : Huma Bhabha

Unnatural Histories

MoMA PS1 : Huma Bhabha
       
     
MoMA PS1 : Huma Bhabha

Unnatural Histories

MoMA PS1 : Huma Bhabha
       
     
MoMA PS1 : Huma Bhabha

Unnatural Histories

MoMA PS1 : Lara Favaretto
       
     
MoMA PS1 : Lara Favaretto

Just Knocked Out

MoMA PS1 : Lara Favaretto
       
     
MoMA PS1 : Lara Favaretto

Just Knocked Out

Installation view of “Plotone (Platoon)"

MoMA PS1 : Lara Favaretto
       
     
MoMA PS1 : Lara Favaretto

Just Knocked Out

MoMA PS1 : Cyprien Gaillard
       
     
MoMA PS1 : Cyprien Gaillard

The Crystal World

MoMA PS1 : Cyprien Gaillard
       
     
MoMA PS1 : Cyprien Gaillard

The Crystal World

MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
       
     
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
       
     
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
       
     
MoMA PS1 : Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980
MoMA PS1 : September 11
       
     
MoMA PS1 : September 11

George Segal, Woman on a Park Bench

MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt
       
     
MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt

Tender Love Among the Junk

MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt
       
     
MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt

Tender Love Among the Junk

MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt
       
     
MoMA PS1 : Thomas Lanigan-Schmidt

Tender Love Among the Junk